Verken de Kortenhoefseplassen in een kano.

Watersportbedrijf De Ankerplaats bied u de mogelijkheid om in een kajak of canadese kano de korthoefseplassen te bewonderen. De Kortenhoefse plassen behoren tot de mooiste en rustigste delen van het Vechtplassengebied. In de oertijd was deze waterrijke strook tussen de rivier de Vecht en de Utrechts Heuvelrug een haast ondoordringbaar moeras, waar zich in de loop van duizenden jaren plantenresten ophoopten tot veen. Door de velen afgravingen is dit moeras verandert in een cultuurlandschap met een wirwar van plassen, sloten weilanden, rietvelden, moerasbos, polders, wegen en lintdorpjes. In dit natte, gevarieerde gebied is een grote rijkdom aan planten en dieren te bewonderen. Natuurmonumenten werkt er hard aan om de waardevolle natuur rond Kortenhoef te behouden. De zorg voor een goede waterkwaliteit, met veel schoon kwelwater vanuit de Utrechtse Heuvelrug, is daarbij een eerste vereiste. Ook het waarborgen van voldoende rust is erg belangrijk.